El nostre compromís: LA QUALITAT

Des dels seus inicis, 7 i TRIA s’ha configurat com una entitat a la recerca de la qualitat, entesa com un esforç continuat en la millora dels serveis prestats als nostres clientes i usuaris. Per a 7 i TRIA, “qualitat” és idear projectes diferents i innovadors, que aportin valor a l’educació dels infants i complementin el treball realitzat pels centres escolars; és ser cada cop millors i més pròxims als nostres clients.

A mesura que l’empresa ha anat creixent, aquesta idea intuïtiva d’oferir “qualitat”, s’ha anat sistematitzant. A poc a poc s’ha imbuït en la forma de treballar de l’organització, en la manera de plantejar els projectes i prestar els nostres serveis.

Passa de ser un valor de referència a convertir-se en un mètode de treball, en la definició de pautes a seguir i d’uns objectius a complir, orientats a millorar la satisfacció de clients i usuaris i a optimitzar l’eficàcia i eficiència dels nostres processos interns.

qualitat-7itriaPassem de la bona voluntat a l’obligació de treballar seguint uns criteris definits i documentats, que es revisen i que es milloren segons l’experiència i retroacció d’infants, AFA i món educatiu.

Finalment, per optimitzar la qualitat que s’ofereix als infants, famílies i centres escolars, es va decidir implantar un Sistema de Gestió de la Qualitat i Ambiental basat en les normes ISO 9001 (Sistema de Gestió de la Qualitat), ISO 14001 (Sistema de Gestió Ambiental) i 22000 (Gestió de seguretat alimentària). Aquestes normes descriuen una sèrie de requeriments que l’organització ha de fer seus i demostrar que els està complint.

7 i TRIA està certificada des de l’any 2013. En tot cas, la certificació és un inici, un punt de partida, d’un esforç continuat on participen totes les persones de l’entitat. I cada any ens auditen per comprovar que mantenim i millorem els nostres estàndards de qualitat, respecte ambiental i seguretat alimentària.

Anualment, una entitat certificadora (reconeguda oficialment) revisa la nostra forma de treballar i certifica que complim amb aquestes normes. És a dir, acredita que l’empresa treballa amb uns estàndards mínims de qualitat, respecte ambiental i correcta manipulació dels aliments i menús elaborats.

En aquest camí cap a l’excel·lència és essencial la comunicació amb tots el agents que s’interrelacionen amb 7 i TRIA, amb especial atenció a les famílies, AFA i centres escolars. Així, s’analitzen i es dona resposta a totes les reclamacions, ens reunim periòdicament amb els responsables de l’AFA i centre escolar per valorar el servei i registrar possibles queixes i oportunitats de millora, hem ideat una app per poder-nos comunicar i informar a les famílies, etc.

Tota aquesta informació és la base per poder millorar oferint un servei més adaptat a les necessitats i preferències dels nostres clients.

Què més fem?

 • Auditem les nostres cuines per comprovar que es treballa d’acord amb les pautes definides, que els aliments estan correctament conservats i manipulats, que es porten a terme els controls especificats per garantir la innocuïtat del aliments i plats servits.
 • Definim plans de millora, comprovem que s’estan realitzant i si s’ha obtingut el resultat esperat.
 • Registrem i analitzem les reclamacions, errors interns i errors de proveïdors. Establim correccions i comprovem que les accions han funcionat.
 • Fem un seguiment de l’eficàcia dels processos a través d’una bateria d’indicadors. Si el resultat no compleix objectius, es defineixen accions correctives.
 • Valorem la satisfacció dels nostres clients a través de les comissions de menjador.
 • Identifiquem i valorem els nostres impactes ambientals.
 • Avaluem periòdicament els nostres proveïdors per garantir que el seu producte i servei compleix uns mínims.
 • Revisem, verifiquem i validem els nous projectes educatius.

Quins són els nostres objectius?

 • Ser cada cop més útils als nostres clients i al món educatiu en general.
 • Ser cada cop més eficients, aconseguir millors resultats amb menys recursos.
 • Minimitzar les reclamacions dels nostres clients.
 • Minimitzar els errors interns i de proveïdors.
 • Oferir un servei de qualitat, adaptat a les necessitats i expectatives de tots els nostres clients, ja siguin infants, famílies, AFA o centres escolars.

Com aconseguir aquestes fites?

 • Per aconseguir aquestes fites és imprescindible la col·laboració i participació de totes les persones que formen 7 i TRIA, amb especial atenció als equips educatiu i de cuina. Sense vosaltres no seria possible.

 

Xavi Campos
Responsable de Qualitat de 7 i TRIA

Similar posts

No s'han trobat comentaris

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Arxiu mensual