Una delegació de la patronal estatal del lleure educatiu ha estat aquesta setmana a Brusel·les per avançar en el procés de contactes i negociacions per aconseguir que activitats com els servei de menjadors escolars estiguin exempts de l’aplicació de l’IVA. Tot i la pressió d’agents socials i polítics el Minsteri d’Hisenda manté el seu afany de recaptació.La Comissió Europea receptiva davant la problemàtica de l'iVA als menjadors escolars