Des de 7 i TRIA ens agrada col·laborar amb entitats i organitzacions que treballen per la infància i l’educació. Fa poc, l’associació Ensenyament Solidari, de Sant Boi de Llobregat, va contactar amb nosaltres per explicar-nos els seus projectes i veure si podíem col·laborar.

Ensenyament Solidari

 
Ensenyament Solidari és una associació de Sant Boi de Llobregat que vol fomentar el contacte i l’intercanvi entre cultures diferents, des dels centres d’ensenyament. Entre els seus objectius hi ha el de cooperar amb les escoles de Marianao (Cuba) i de San Miguelito (Nicaragua), per dotar de contingut, fomentar i potenciar els agermanaments.
 

Finalment aquesta col·laboració s’ha pogut materialitzar en la donació d’estris de cuina que aniran a la cuina escolar Ciclo I, ubicada a Ciudad Libertad, al municipi de Marianao. Des d’aquesta cuina es realitzen 10.000 dinars diaris, que són distribuïts a diverses escoles del municipi.