Tot allò relacionat amb l'empresa 7 i TRIA

Servei de Prevenció de riscos laborals de 7 i TRIA

Coneixeu el Servei de Prevenció de riscos laborals que tenim a 7 i TRIA?

D’entre les seves funcions, una a destacar és redactar i implantar el pla d’emergència a les oficines centrals, on treballen els companys de l’estructura.

Aquest pla és un recull de tots els mitjans que tenim disponibles per actuar en cas d’emergències,  tant  tècnics, materials i humans, i organitza aquests mitjans de la manera més eficient per poder afrontar qualsevol situació de risc.

A les oficines cada curs realitzem un simulacre d’emergència per tal de posar en pràctica el procediment que s’explica al pla, i veure si es donen situacions i/o deficiències que facin reconsiderar o rectificar la forma d’organització, d’aquesta manera millorem cada any en petits aspectes la forma i el contingut d’aquest pla.

pla-emergenciaA més també tenim en compte els companys de les escoles (equips de menjador) que desenvolupen les seves tasques als centres escolars. Poc a poc ens posem en contacte amb els equips directius  o els responsables de les escoles per tal de coordinar  les actuacions dels equips de menjador en horari de servei amb el pla de cada centre, i que en cas d’emergència tothom  tingui clar el procediment  a seguir.

 

El personal a les escoles té molt present la importància d’aquests temes i participen activament als simulacres que s’organitzen per sorpresa, i els alumnes, que ja hi estan acostumats participen de forma calmada.

També col·laborem en algunes escoles com a observadors als simulacres  a petició dels responsables, i assessorem en tot allò que ens demanen.  La nostra finalitat coincideix amb la de l’escola, la seguretat dels nens i nenes i els treballadors per damunt de tot.

En una emergència tothom té una funció a complir i la nostra tasca és que aquesta informació arribi a tots els nostres companys de manera clara sense donar lloc a cap tipus de dubtes, i que estiguin preparats davant de possibles emergències reals que puguin sorgir.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *