L’ hort escolar ens ofereix un marc idoni per adquirir i desenvolupar un seguit d’actituds i valors envers la natura, ja que les activitats que s’hi realitzen poden contribuir a la consecució de part dels objectius pedagògics que es planteja l’escola. És un espai inigualable d’aprenentatge i per gaudir, al mateix temps, de la natura i els seus elements: plantes, animals, terra, aigua …  És, doncs, un complement per reforçar d’una forma pràctica moltes de les matèries que s’imparteixen a les aules com són les ciències naturals, les matemàtiques, la llengua …

Tenir cura de l’hort també té una vesant social molt important ja que potencia tant el desenvolupament individual com el treball en grup, la cooperació, la responsabilitat i la recerca de solucions creatives. Permet als alumnes participar en situació d’igualtat, ja que, poden treballar alumnes amb necessitats d’educació especials, nouvinguts  i els nens i nenes poden fer les mateixes feines sense discriminació per raó de gènere. A més, permet l’ intercanvi de coneixements entre generacions diferents, sobretot amb la gent gran que poden aportar la seva experiència del món rural i tradicional.

Hort escolar

Produir aliments sans i ecològics per a consum propi obre als nens i nenes un món de noves sensacions: textures, olors, sabors, formes que, en ser cultivats per ells mateixos, facilita l’apropament de les hortalisses que conreen. Al mateix temps es pot incidir en la necessitat de fer un consum responsable i respectuós amb el medi ambient.

Un altre objectiu fonamental que ens aporta l’hort a l’escola és el d’afavorir  l’educació mediambiental, educant en els valors de la sostenibilitat així com l’impacte de l’acció humana sobre un ecosistema com és un hort. D’altra banda, els alumnes poden comprendre més fàcilment quines són les relacions entre els éssers vius i els seu medi tot experimentant sense necessitat d’allunyar-se de l’escola.

De ben segur que els nens i nenes, sent protagonistes de la transformació d’un espai a l’aire lliure de l’escola en un entorn més natural i amigable, els ajudarà a sentir-lo més seu i a desitjar tenir-ne cura. L’experiència personal i directa en contacte amb la terra i els seus fruits obtinguts amb un cert esforç, feta, a més, de forma compartida, es convertirà en estimació pel nostre entorn.

Hort escolar