Es va iniciar la campanya comercial de l´any 2016 amb moltes incerteses sobre el recorregut i desplegament de l´Acord Marc de serveis de menjadors escolars del Departament d´Ensenyament.

Ha estat un curs de licitacions amb una termini d´execució de contracte de molt poc temps : unes quantes per part del Consorci d´Educació de Barcelona i unes altres directament provinents dels propis centres, totes elles amb una duració de només un curs; per una altra banda, hi ha hagut  pocs canvis en aquells menjadors que venen directament via les AMPAs. En general, hem observat molta continuïtat de les mateixes empreses que porten la gestió dels menjadors.

Tot i amb això, els resultats obtinguts per 7 i TRIA han estat força importants si tenim en compte que solament hem patit la pèrdua d´un client via un procés de  licitació publica oberta, cosa  que representa una pèrdua d´un 0,76% de clients, i hem guanyat de forma directa i també via licitacions públiques 12 nous clients, el que representa un increment d´un 8,396% sobre l´anterior curs.

Cal observar de forma molt positiva que aquest increment que hem tingut en la nostra clientela per a aquest nou curs ha estat principalment en el sector d’ escoles bressol (vuit nous centres), fet que representa un percentatge del 72,727% i que ens ajuda a consolidar-nos en la gestió d´aquest tipus de col·lectivitat.

Hem d´agrair la confiança que dipositen amb nosaltres els nostres clients, i hem de continuar treballant per donar un  servei de qualitat.

El passat curs 2015-16 va ser un bon curs per a 7 i TRIA però esperem que el 2016-17 encara sigui molt millor!